Melanidrosis teriminin tıbbi anlamı; n. Siyahımsı renkte ter salgılanması.