Necropneumonia teriminin tıbbi anlamı; n. Akciğer gangreni, nekropnömoni.