Optoblast teriminin tıbbi anlamı; n. Retinanın büyük gangliyon hücrelerinden biri.