Pancreatoncus teriminin tıbbi anlamı; n. Pankreas tümörü.