Postgastrectomy Syndrome teriminin tıbbi anlamı; n. Dumping sendromu, gastrektomi ameliyatlarından sonra meydanag elen bir durum.