Color Index teriminin tıbbi anlamı; Eritrositlerde mevcut hemoglobin miktarının eritrosit sayısına oranı (Hemoglobin yüzdesinin eritrosit yüzdesine bölümü ile elde edilir);