Colostomy teriminin tıbbi anlamı; n. Kolonda açılan bir yarıkla sun'i anus oluşu, kolostomi.