Congestive Apoplexy teriminin tıbbi anlamı; Konjestif ilaç.