Conglomeration teriminin tıbbi anlamı; n. Bir araya toplanma, küme haline gelme, yığılma.