Contortion teriminin tıbbi anlamı; n. Burulu olma, burma, burulma, contortus.