Contra Lateral teriminin tıbbi anlamı; Karşı (aksi) tarafta (bulunan).