Corona Glandis teriminin tıbbi anlamı; anat. Kamış başının arka dışlağı.