Coronaritis teriminin tıbbi anlamı; n. koroner arterlerin iltihabı.