Cryptorchidectomy teriminin tıbbi anlamı; n. Skrotum'a inmemiş testis'in ameliyatla çıkarılması.