Crystal teriminin tıbbi anlamı; n. Tabii halde köşeli şekil göseren sert yapıda şeffaf madde, billur, kristal.