Focuzing Glasses teriminin tıbbi anlamı; Büyüteç, pertavsız;