Focal Lesion teriminin tıbbi anlamı; Sınırları belli küçük lezyon;