Gastrosuccorrhea teriminin tıbbi anlamı; n. Mide suyunun devamlı salgılanması.