Gastrostoma teriminin tıbbi anlamı; n. Mide fistülünün dışarıya açılan ağzı.