Hemophilic Hemolyticus teriminin tıbbi anlamı; Patojen olmamasına rağmenbazı şartlarda endokardit'e sebep olan Hemophilus türü.