Hemophiliac teriminin tıbbi anlamı; n.&a. 1. Hemofilili; 2. Hemofiliye ait.