Hitchens And Hansens' Antigen teriminin tıbbi anlamı; Hitchens ve Hansen antijeni: Hususi bir tarzda hazırlanan "meningococus" kültürü;