Histotoxin teriminin tıbbi anlamı; n. Dokular üzerine toksik etki gösteren madde.