Posterior Polioencephalitis teriminin tıbbi anlamı; Özellikle 4. karıncık çevresindeki boz cevheri tutan polyoensefalit.