Posterior Fontanel(Le) teriminin tıbbi anlamı; Sutura asgittalis ile sutura lambdoidea'nın kesiştiği yerde bulunan üç köşeli fontanel, küçük fontanel, arka fontanel;