Arachidonic Acid teriminin tıbbi anlamı; n. Temel yağ asitlerinden biri, araşidik asit.