Aqueduct Of Sylvius teriminin tıbbi anlamı; Beyinde üçüncü ve dördüncü ventrikülleri birleştiren kanal.