Arachnephobia teriminin tıbbi anlamı; n. Örümcek korkusu, araknefobi.