Car Sick teriminin tıbbi anlamı; Oto v.s. tutması ile hasta olan;