Caput Transversum teriminin tıbbi anlamı; Ayak başparmağının yaklaştırıcı kasının enine başı.