Caput Ulnae teriminin tıbbi anlamı; anat. Uzaksalda bulunan dirsek başçığı, ulna başçığı.