Chemical Rhizotomy teriminin tıbbi anlamı; Kimyasal bir madde zerkedilerek meydana getirilen sinir kesiği, özellikle fenolden yararlanılır.