Chemical Property teriminin tıbbi anlamı; biochem. Kimyasal özellik.