Chemical Stimulus teriminin tıbbi anlamı; Kimyasal yoldan tesir eden uyaran;