Cholaemia teriminin tıbbi anlamı; n. Kanda safra bulunması cholaemic.