Choked Disk, Disc teriminin tıbbi anlamı; Ezilmiş d isk;