Cholagogia teriminin tıbbi anlamı; n. Safra kesesinden barsağa safra itrahı.