Choler Duct teriminin tıbbi anlamı; Ödtoplar (koledok).