Choler teriminin tıbbi anlamı; n. Safra choledochus.