Choleperitoneum teriminin tıbbi anlamı; n. Periton boluğunda safra bulunuşu.