Gastrogenic teriminin tıbbi anlamı; a. Mideden kaynak alan, gastrojenik.