Gastroepiploic Artery, Arteria teriminin tıbbi anlamı; Gastro-epiploik arterler. (1. Left gastroepiploic artery, arteria, Sol gastroepiploik arter, a. gastroepiploica sinistra. 2. Right gastroepiploic artery, arteria, Sağ gastroepiploik arter, a. gastroepiploica dextra);