Gastrografin teriminin tıbbi anlamı; n. radyoskopi'den önce hastaya verilen kontrast madde.