Hidrocystoma teriminin tıbbi anlamı; n. Ter bezi tümörü.