Hicks Sign teriminin tıbbi anlamı; Gebeliğin üçüncü ayından sonra uterusun arada sırada kasılması;