Hidroschesis teriminin tıbbi anlamı; n. Terin dışarı atılmaksızın ter kanallarında birikimi, ter çıkışının durması.