Photoelectricity teriminin tıbbi anlamı; n. Işık etkisiyle oluşan elektrikiyet, fotoelektrisite.