Photogneesis teriminin tıbbi anlamı; n. Işık oluşması.