Photodysphoria teriminin tıbbi anlamı; n. Işığa bakamama, ışıktan ürkme, ışıktan korkma.