Pleonexia teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Marazi oburluk; 2. Vücut direncinin artması.